Skip to content

Halimbawa ng Kultura sa Pipilinas & Pinagkaiba ng tradisyon, pilisopiya, pananaw at paniniwala

Halimbawa ng Kultura sa Pipilinas & Pinagkaiba ng tradisyon, pilisopiya, pananaw at paniniwala

Kultura: Ano ang pinagkaiba ng tradisyon, pilisopiya, pananaw at paniniwala?

Ang tradisyon, pilisopiya, pananaw at paniniwala ay magkakaiba sa aspekto ng panahon kung kailan ito unang ginawa at sa tagal na itong ipinapalaganap.

Ang tradisyon ay matagal nang ginagawa. Sa ibang salita, para maging tradisyon ang isang pagsasagawa ay dahil ito ay orihinal na sinimulang gawin noon at matagal nang kinagawian ng mga tao.

Ang pilosopiya naman ay maaring noon pa ginawa o sa kasulukyang panahon.

Ang pananaw ay kaalaman o bisyon ng tao sa kasalukyan na may kinalaman sa hinaharap, kinabukasan, o darating na panahon.

Ang paniniwala naman ay may kinalaman sa nakaraan. Ito ay mga kaalaman ng tao na nasimulan o orihinal nang sabi-sabi ng mga tao noon pa.

Mga halimabawa ng tradisyon, kultura, moralidad, at simbolo sa Pilipinas

TRADISYON

Ang mga kabataang nasa 18 taong gulang pataas ay kailangan nang bumukod ng tirahan na hiwalay sa kanyang pamilya. Itong tradisyon ay makikita kadalasan sa United States.

Ang binyag ay isang sakramento ng mga Kristiyano na ginagawaran ng pagbubuhos ng banal na tubig sa may ulunan ng sanggol.

Nagsasagawa ng piyesta o selebrasyon ang mga Filipino kada taon upang igunita ang pinagmamalaki ng bawat purok.

Ang simbang gabi ay isang kinaugaliang pagdaraos ng Santa Misa sa Pilipinas tuwing panahon ng Kapaskuhan.

Tradisyon ng mga Filipino ang pagsalo-salo sa hapagkainan tuwing Noche Buena.

 

KULTURA

Ang mga Filipino ay lubos na may kagandahang loob at mabuting pagtanggap sa mga bisita.

Kasama sa kultura ng Pilipinas ang paggamit ng maraming lengguwahe sa iba’t ibang parte ng bansa.

Jeep or dyipni ang pangunahing tradisyonal na transportasyon sa Pilipinas.

Barong tagalog at Baro’t saya ang tradisyonal na kasuotan sa Pilipinas.

May iba’t ibang katutubong sayaw ang Pilipinas para ipamahagi at isalin sa susunod na henerasyon ang kultura ng bawat purok.

 

MORALIDAD

May mga kodang etika na ipinapatupad sa ‘online classes’ kagaya ng pag-mute ng mikropono upang di makaistorbo sa klase.

Ang batas sa transportasyon ay sinusunod ng mga nagmamaneho at mga opisyales ng gobyerno kagaya ng pagsusuot ng seatbelt ng mga driber para sa kanilang kaligtasan.

Sa paggamit ng social media, kailangang umasal ng mga user na naayon sa ethika at ‘terms and condition’ na inilathala ng mga opisyal ng plataporma.

Libre ang pagpapaaral sa mga istudyante ng pampublikong paaralan upang makatulong sa pinansyal na kakayahan ng mamamayan.

May tinatawag na ‘human rights’ ay inilathala sa republika ng Pilipinas para protektahan ang Karapatan ng bawat tao.

 

SIMBOLO

Ang pagsabi ng ‘po’ at ‘opo’ tuwing kausap ang mas matanda ay simbolo ng pagrespeto sa kapwa.

Ang mga Kristyanong Filipino ay nag-aalay lakad  bilang simbolo ng pagsasakripisyo at pananampalataya ng mga Katoliko.

Ang paniniwalang bawal kumanta sa hapag-kainan ay simbolo ng hindi pagrespeto.

Ang paniniwala ng mga nakakatanda na kapag nakabasag ng pinggan sa araw ng okasyon ay simbolo ng kamalasan.

Ang pagmamano sa nakaktanda ay simbolo ng respeto sa kapwa.

Ano ang pinagkaiba ng batayang konsepto, elemento, katangian, sangkap, pananaw, at dipyusyon?

BATAYANG KONSEPTO

Ito ang orihinal na ideya.

Pinanggalingan ng lahat ng elemento.

Ito ay anumang bagay na nakabatay ang isang prinsipyo.

Nagaganap dahil sa: Orihinal na konsepto

 

ELEMENTO

Sangay o bahagi ng isang malawak na konsepto.

Nagaganap dahil sa: Pagbatay sa orihinal na konsepto.

 

KATANGIAN

Ito ang kaugalian, pagtatangi, kalidad o  kalikasan ng isang bagay.

Dito nalalaman ang pagkakaiba-iba ng mgay bagay.

Nagaganap dahil sa: Pag-uuri ng mga bagay bagay.

 

SANGKAP

Ito ay maaring materyal, katangian, o parte para buuin ang isang bagay o konsepto.

Nagaganap dahil sa: Pagbuo ng materyales o ideya.

 

PANANAW

Ito ang paningin, pangitain, bisyon, o paniniwala ng mga tao na may kinalaman sa kinabukasan o hinaharap.

Nagaganap dahil sa: Paniniwala sa kinabukasan.

 

DIPYUSYON

Ito ang distribusyon o pag-iiba ng mga konsepto galing sa isang orhinal na bagay o may parehong konsepto.

Maaaring maganap sa maikli o matagal na panahon.

Maaring maganap sa mas malawak na teritoryo habang lumilipas ang panahon.

Nagaganap dahil sa: Sa paghahalo-halo ng kultura ng mga tao o kaya sa pagsalin ng maling impormasyon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *