Skip to content

Kultura ng Tao Bilang Tagatanggap, Tagaganap, Gahum sa Pilipinas (Lokal at Internasyunal)

Kultura ng Tao Bilang Tagatanggap, Tagaganap, Gahum sa Pilipinas (Lokal at Internasyunal)

Narito and pinagkaiba ng tao bilang tagaganap at tao bilang tagatanggap ayon sa Kultura ng Pilipinas.

 

TAO BILANG TAGATANGGAP

  • – Ang mga tao ay tumanggap ng kultura galing sa dayuhan kagaya ng paggamit ng simbulo, sensyal, at materyal.
  • – Ang mga materyal na galing sa dayuhan ay ginagamit bilang simbolo ng pananakop sa kultural na lebel (hal. maskara, krus, espada, at iba pa).
  • – Ang lengguwahe na nataggap ng mga tao ay ginagamit sa araw-araw na pag-uusap.

 

TAO BILANG TAGAGANAP

  • – Ang mga tao na tumanggap ng kultura galing sa dayuhan ay maaring baguhin ang kulturang ito at ipaghalo sa sarili nilang kultura.
  • – Ang mga materyal na kagamitang nataggap ng mga tao ay ginagamit din sa iba pang larangan (hal. maskara para sa art, espada para sa pisikal na aktividad at online geyms).
  • – Ang mga lengguwahe ay nahahalo at nagkakaroon ng pyusyon sa pagitan ng dalawa o maraming pang lengguwahe (hal. Taglish).

Mga halimbawa ng Larangan ng Gahum sa ibang bansa at sa Pilipinas ayon sa Kultura

 

Lokal (Pilipinas) na Gahum

1.         Mas tinatangkilik at binibili ng mga tao ang iPhone brand na selpon kaysa sa Cherry Mobile, MyPhone, at iba pang lokal brand.

2.         Mas nagagandahan at nakakapukaw interest sa mga mamimili ang imported na brand ng pagkain sa merkado kagaya ng spam, Japanese rice, at Korean noodles.

3.         Parami ng parami ang mga kabataan sa Pilipinas na mas gumagamit ng lengguwaheng Ingles sa pakikipag-usap araw-araw kaysa sa pagsasalita ng Tagalog.

4.         Parami ng parami ang mga Pilipino na mas gugustuhing aralin ang internasyunal na lengguwahe kagaya ng Nihonggo, at Hangul kaysa sa pag-aaral ng baybayin at iba pang lengguwaheng orihinal sa Pilipinas.

5.         Maraming bumibili ng damit na may internasyunal na brand dahil inindorso ito ng kanilang idolo na taga ibang bansa.

Internasyunal na Gahum

1. Ang fika ay isang tradisyonal na pagkain sa Sweden tuwing umaga ngunit unti-unti nang kumukonti ang bumibili nito dahil sa mga pagkain na nagmula sa ibang bansa kagaya ng bacon, cereal, toast, at iba pang pang-almusal.

2. Umaalis ng bansa ang mga estudyante sa India para mag-aral sa Amerika dahil tingin nila ay mas maayos ang sistema ng edukasyon doon.

3. Nag-iimport ang mga negosyante sa Panama ng kagamitang papel sa China dahil mas mura ito kaysa sa lokal na materyal.

4. Mas kinagigiliwan ng mga kabataan ngayon sa China ang entertainment at kultural na laro galing sa ibang bansa kagaya ng mobile geyms, vidyo geyms, at football kaysa sa tradisyonal na entertainment ng kanilang kultura kagaya ng shadow play.

5. Unti-unting naglalaho ang tradisyonal na paraan ng Romania para gumawa ng glass na materyal dahil kumukonti na ang mga taong interesado sa tradisyonal na paraan at mas gusto nila ang makabagong pamamaraan na galing Europe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *